משרדי מכירות ותצוגה

ראש פינה, אזור התעשיה צ.ח.ר
ת.ד. 44
טל. 04-6808010
פקס. 04-6930122

אשדוד, אזור התעשיה הצפוני
רח' היוזמה 21
טל: 08-8518222
פקס: 08-8564093

באר שבע, אזור התעשיה עמק שרה
רח' הבדיל 12
טל. 08-6598460
פקס. 08-6279819

משרדי מכירות

הרצליה, בית אקרשטיין
רח' מדינת היהודים 103
(חניה ברח' המדע 8 )
טל: 09-9596666
פקס: 09-9543130

ראש פינה, אזור התעשיה צ.ח.ר, ת.ד 44
טל: 04-6808010
פקס: 04-6930122

חיפה, צ'ק פוסט, רח' בעלי המלאכה 12
טל. 04-6808040
פקס. 04-8721220

אשדוד, אזור התעשיה הצפוני
רח' היוזמה 21
טל: 08-8518222
פקס: 08-8564093

מפעלים

ירוחם, אזור התעשיה, ת.ד. 257
טל. 08-6598444
פקס. 08-6589215

אשדוד, אזור התעשיה הצפוני, ת.ד. 1122
טל. 08-8518222
פקס. 08-8564093

ראש פינה, אזור התעשיה צ.ח.ר, ת.ד. 44
טל. 04-6808000
פקס. 04-6930122