פריקסטים, בית דילר אוניברסיטת בן-גוריון, קימל אשכולות אדריכלים פריקסטים, בית דילר אוניברסיטת בן-גוריון, קימל אשכולות אדריכלים פריקסטים, בית דילר אוניברסיטת בן-גוריון, קימל אשכולות אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת- קובלסקי אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת- קובלסקי אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת - קובלסקי אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת - קובלסקי אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת - קובלסקי אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת - קובלסקי אדריכלים חיפוי בטון אדריכלי, מוזיאון ישראל ירושלים, א. לרמן אדריכלים, אפרת - קובלסקי אדריכלים קרניזים וחיפוי כורכרית קיסריה, קניון ארנה הרצליה, בן הנפנברג אדריכלים חיפוי כורכרית קיסריה, פרויקט האי הרצליה