קרניזים ספי חלון ומסגרות מבטון אדריכלי, מרכז אווניו קרית שדה התעופה, רני זיס ויוסי פרידמן אדריכלים עמוד קיסריה מבטון אדריכלי, כיכר השעון ראשון לציון מדרגות טרצו מבטון אדריכלי, גן העצמאות תל אביב, תכנון נוף בע"מ אדריכלים קשתות וקרניזים מבטון אדריכלי, מרכז ממילא ירושלים, משה ספדיה אדריכל קשתות וקרניזים מבטון אדריכלי, מרכז ממילא ירושלים, משה ספדיה אדריכל קשתות וקרניזים מבטון אדריכלי, מרכז ממילא ירושלים, משה ספדיה אדריכל מדרגות 360/105/115, מרכז פרס לשלום ביפו, ת.מ.א אדריכלים קשתות מעקות וקרניזים מבטון אדריכלי, מרכז ממילא ירושלים, משה ספדיה אדריכל חיפוי בטון אדריכלי 10/50/3 ומדרגות פארק ישרות, טיילת נתניה , תכנון נוף בע"מ אדריכלים קרניזים מבטון אדריכלי, מרכז אווניו קרית שדה התעופה, רני זיס ויוסי פרידמן אדריכלים קרניזים ספי חלון ומסגרות מבטון אדריכלי, מרכז אווניו קרית שדה התעופה, רני זיס ויוסי פרידמן אדריכלים אלמנט מנורה, קניון ארנה הרצליה, בן הופנברג אדריכל עמודי עכו מבטון אדריכלי, בית פרטי מדרגות 360/105/115, מרכז פרס לשלום ביפו, ת.מ.א אדריכלים קיר עצירת חולות, טיילת אשדוד, דוד אלחנתי וורד אושר אדריכלים